BALTRANS, Societat Cooperativa Catalana Limitada es contitueix a Balaguer (comarca de La Noguera) el 16 de desembre de 1.989. Som una cooperativa de serveis de transportistes de mercaderies per carreterera, que fou inscrita al Registre de Cooperatives de Lleida.

Deu anys més tard, al 1.999, vam rebre el primer premi a la millor Cooperativa de Serveis de Catalunya de l’any 1.998.

El gran encert dels socis fundadors de la nostra cooperativa va ser el donar-li, des de bon començament, un fort carácter internacional. Això ha ocasionar que el filtre de captació de nous socis sigui més espès, perquè s’ha exigit la capacitació de transport internacional de mercaderies per carretera. Però, en l’actualitat, tots els nostres socis i transportistes col.laboradors la tenen i operem en més d’un 80 % del nostre tràfic amb França.

Han estat necessàries moltes hores de mentalització als més escèptics, per part dels que hi crèiem amb el projecte, per assolir la situació actual. En la que tenim més de 40 camions trailers treballant amb dedicació exclusiva. Tots amb semiremolcs basculants cerealistes d’alumini, llicència comunitaria i el control de qualitat de “Qualimat Transport France”, unes instal.lacions pròpies amb sortidors de combustible, lubricant i ad-blue, rentat i greixat de camions i una cartera de més de 300 Clients (entre nacionals i francesos) de la qual ens setim orgullosos.

El nostre àmbit geográfic d’actuació és el nord-est d’Espanya i el sud de França.

Hi ha dies que arribem a transportar des de França a Espanya prop d’un milió de kgs. de cereal (blat, pipes de girasol i panís, principalment).

El fet que l‘antiguitat mitjana de la nostra flota no arribi als tres anys i que no més agafem, amb els Clients, aquells compromisos que sabem que podem realizar amb els nostres camions; ens ha fet distinguir-nos durant anys per un alt grau d’eficàcia. No depenem d’hipotétics tercers que ens realitzin els viatges.